Hakukoneoptimointi eli SEO – Miten päästä Googlen kärkisijoille

Hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa tiivistettynä erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan nettisivun ja hakukoneen välistä suhdetta. Hakukoneoptimointa on sivuston koodirakenteen optimointia, käyttäjää auttavan sisällön tuottamista sekä esimerkiksi sivuston linkkiprofiilin rakentamista. Hakukoneoptimoinnin perimmäinen tavoite on saada haluttu sivusto nousemaan hakukoneiden tuloksissa.

Hakukoneiden hakutulosten parantaminen on ollut ajankohtainen aihe niin kauan, kun WWW-sivuja on ollut olemassa, ja ihmiset ovat halunneet sivunsa näkyviin. Suuri osa 2000-luvun alussa käytettävistä SEO:n toimintatavoista pätee ja toimii edelleen – vaikka muutosta on tapahtunut paljon.

Tässä artikkelissa käyn läpi, mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa, ja miten hakukoneoptimointia tehdään. SEO ei ole yksinkertainen asia, jonka oppii lukemalla yhden artikkelin tai katsomalla pari videota, vaan se vaatii perehtymistä, aikaa, ja aitoa halua auttaa sivustollasi vierailevia surffaajia. Toivon, että luettuasi tämän artikkelin sinulla on edes jonkinlainen käsitys Googlen tavasta lajitella hakutuloksia SERPeihin (Search Engine Results Page), sekä peruskäsitteet siitä, miten hakukoneoptimointia toteutetaan.

Miksi tehdä hakukoneoptimointia?

Hakukoneoptimointi on parhaimmillaan täysin ilmaista, toisin kuin maksettu mainonta. Siksi sillä kannattaakin aloittaa oman verkkosivuston kävijämäärän nostattaminen. Hakukoneoptimointi vie toki aikaa, mutta oikein sekä sääntöjä noudattaen tehtynä se palkitsee tekijän ruhtinaallisesti, ja tuo kävijöitä vielä vuosienkin ajan. Se on myös oiva keino lisätä bränditietoisuuttasi – sillä Googlen tuloksia dominoimalla näyt orgaanisesti paljon pidemmälle, kuin pelkillä mainoksilla.

SEO voidaan perusperiaatteiltaan jaotella hierarkkisesti pyramidin muotoon:

SEO, hakukoneoptimointi ja hakukonehierarkia havainnollistettuna

Tärkeintä hakukoneoptimoinnissa on perusta

Tärkeintä hakukoneoptimoinnissa ei ole H1 ja H2 -otsakkeiden käyttö. Kaikista oleellisinta ei ole muistaa laittaa kuviin meta-tägit, tai optimoida sivun nopeusindeksi 99/100 pisteytykselle. Tärkeintä hakukoneoptimoinnin kannalta on aina sivuston kuin sivuston perusta – oleellinen, käyttäjän tarpeisiin vastaava sisältö. Tämä on viesti jonka haluaisin välittää jokaiselle hakukone-ongelmista kärsiville – tehkää parempaa sisältöä, ja tehkää se niin, että hakukonerobottien on mahdollista löytää se.

Hakukoneoptimointi on osa Googlen historiaa – Mistä SEO alkoi?

Googlen hakukonealgoritmit ovat olleet nettisivuja ylläpitävien päänvaivana jo 90-luvulta, eli aivan Googlen alkuajoilta asti. Hakukoneoptimointia on siis tehty aivan internetin alkuajoista asti. Toimintatavat ja SEO yleisesti on kehittynyt Internetin, ja Googlen mukana valtavasti. Google on päivittänyt hakukonealgoritmejään yli 3200 kertaa viimeisen 20 vuoden aikana, ja niistä noin 10 on vaikuttanut merkittävällä tavalla hakutuloksiin.

Vuoden 2011 jälkeen Google on sanonut pyrkivänsä näyttämään hakutuloksissa kaikista parhaita, informatiivisimpia ja luotettavimpia lähteitä. Googlen tehtävänä on näyttää hakijalle hakukyselyyn parhaiten vastaavaa sisältöä. SEO:n ydinperiaatteiden onkin sanottu liikkuvan enemmän ja enemmän laadukkaan sisällön puolelle.

Mikä on hakukoneoptimointia?

 • Sivuston ”crawlaamisen” eli Googlen robottien selaamisen helpottaminen
 • Sivuston indeksoinnin helpottaminen
 • Uniikin ja lisäarvoa tuovan sisällön tuottaminen
 • Hyödyllisten linkkien saaminen
 • Sisällön ajankohtaisuuden ja relevanttiuden varmistamista
 • Mittaamista. Google-suorituskykyä voidaan mitata erilaisilla indikaattoreilla

Oikeastaan kaikki ei-graafiset toimenpiteet, joilla pyritään tekemään sivun sisällöstä helppokäyttöisempää, miellyttävämpää ja kiinnostavampaa vierailijoille, voidaan sanoa olevan SEO:ta. Kaikki ne toimenpiteet voidaan jaotella yllä olevan listan eri osiin kuuluviksi.

SEO voidaan jaotella sivuston sisäiseen hakukoneoptimointiin, ja ulkoiseen optimointiin. Sisäinen optimointi (on-page SEO) tarkoittaa kaiken verkkosivun sisällön lisäksi kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sivustosta helppokäyttöisempi ja nopeampi hakukoneroboteille.

Ulkoinen SEO taas tarkoittaa sivuston ulkopuolella tapahtuvia, hakutuloksiin vaikuttavia asioita, kuten sivustolle saatuja linkkejä ja mainintoja. Linkit voivat olla itse rakennettuja tai täysin orgaanisia, eli muiden tahojen luomia linkkauksia.1

Sivuston indeksoitavuus: Tee sivustosta SEO-ystävällinen ja helpota crawlausta

Yllä olevan listan ensimmäisenä on nettisivun crawlaamisen helpottaminen. Crawlaamisen tekee Googlen hämähäkkirobotit, jotka kuultuaan uudesta sivustosta tai saatuaan sivukartan haltuunsa hyppäävät sivulle ja selaavat sen tekstin, koodin, kuvat ja videot läpi ja hyppivät linkiltä toiselle muodostaen sivusta niin selkeän kuvan kuin älykkäillä algoritmeillaan on mahdollista. SEO-optimoijan tehtävä on helpottaa tätä niin sanottua ryömimistä tai crawlaamista.

Helposti crawlattavan ja indeksoitavan sivustorakenteen tulisikin näyttää tältä:

Sivuston sitemap-rakenne havainnollistettuna

Huomaa selkeä rakenne, jolla alasivut ovat linkittyneet etusivuun ja alasivujen alla olevat alasivut taas toisiinsa ja ylempiin sivuihin. Hyvä sivustorakenne noudattaakin tällaista pyramidimaista karttaa, sekalaisen linkkisekamelskan sijaan. Sivut saavat toki linkata toisiinsa sisäisesti, ja tällä voidaan luoda indeksointiin painoarvoa tietyille sivuille, joiden haluat indeksoituvat ylemmäs sivustosi hierarkiassa.

Googlen robottien sivuskannausta voi helpottaa mm.

 • Sisäisten navigaatiolinkkien järjestämistä niin, että jokainen sivu on linkitetty pääsivuun
 • Sivuston navigaation helpoittamisella, kts. ylempi
 • Sivuston rakenteen pitäminen mahdollisimman selkeänä
 • Sivuston sisäisten linkkien ”rel=’dofollow’” -attribuutilla, tämä on yleensä vakiona. Tärkeintä on, että sisäiset linkit eivät ole ’nofollow’-linkkejä, joka on suora kielto crawlerille olla indeksoimatta sivua.
 • Julkaistuilla sivuilla ei tule olla ”nofollow” meta-tägiä, tai ”robots.txt” -tiedostoa. Tämä blokkaa sivuston indeksoinnin.
 • Serveriyhteyden pitäminen nopeana ja luotettavana. Itse suosin suomalaista Net9-hostingpalvelua.
 • Sivuston designin pitäminen indeksointiystävällisenä

Google Search Console on mahtava työkalu, jota voit käyttää XML-sitemapien eli sivustosta tehtyjen ”karttojen” lähettämiseen Googlen crawlereita varten. Robotit osaavat lukea näitä XML-tiedostoja, ja tietävät kartan luettuaan paremmin, miten suunnistaa ja indeksoida sivujasi.

GSC:stä näet myös tiedon siitä, jos koodissasi on virheitä, Markup-tagit puuttuvat, tai metatiedoissa on ongelmia. Näet myös, jos tietty sivu ei löydy crawlereilla tai sivusto on liian hidas crawlattavaksi. Yhdistä siis sivustosi Google Search Consoleen niin nopeasti kuin mahdollista, ja valmistaudu korjaamaan virheet.

Yleisimmät ongelmat sivuston crawlaamisessa:

 • Rikkinäiset URL:ät ja linkit
 • Tuplasisältö. Sama sisältö on kahdella tai useammalla URL:lla
 • Huono navigaatio, väärä linkkijärjestys
 • Huono yhteys serveriin, timeout-virheet ja korkea viive
 • Liian monta uudelleenohjausta
 • Raskas koodirakenne, minifikoimattomat CSS- ja JavaScript-tiedostot

Crawlaamisen ja indeksoinnin helpottaminen tarkoittaa monesti graafisuudesta tinkimistä. Klassinen konflikti on yhä ajankohtainen; graafikko haluaisi sivusta todella näyttävät mutta sivuston kehittäjä kertoo, että se tuhoaisi hakukonenäkyvyyden. Sivuston rakennetta suunnitellessa pitää siis ottaa huomioon käyttökokemuksen lisäksi myös graafisuus, ja sen aiheuttamat haitat SEO:lle.

HUOM! Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että saadakseen korkean hakutulossijan, sivuston tulee olla ruma. Päinvastoin. Selkeä ja helposti käytettävä UI on parasta, mitä voit verkkosivullesi tehdä.

Kaikki graafisuus ja CSS-tyylittelyt eivät ole kuitenkaan pahasta. 2020-luvun hakukoneet osaavatkin jossain määrin tulkita vaikeita JS- ja CSS-tiedostoja, mutta parhaimman indeksointikyvyn takaamiseksi olisi kuitenkin hyvä pitää sivusto mahdollisimman kevyenä.

Hakukoneiden indeksoitavuutta voit helpottaa mm.

 • Antamalla crawlereille luvan noutaa sivustoja ja kerätä niistä tiedot
 • Indeksointiluvan antaminen sivuston sisältöön
 • Upottamalla sivustolle mahdollisimman paljon indeksoitavaa sisältöä
 • Poistamalla kaikki tuplasisältö, kuten aiemmin jo mainittu
 • Käyttämällä perus HTML markupia niin paljon kuin mahdollista
 • Käyttämällä erikoismarkupia kuten strukturoitua dataa ja rich snippetsejä mahdollisimman vähän

Moni yllä oleva termi kuulostaa vaikealta, mutta onneksi nykyaikaiset nettisivualustat tekevät nuo asiat automaattisesti (mm. WordPress, Squarespace ja suosituimmat verkkokauppa-alustat).

Sisältö on kuningas – Näin hakukoneoptimointi pyörii sisällön ympärillä

Jos olet joskus tutustunut hakukoneoptimointia koskeviin kirjoituksiin tai alan artikkeleihin, olet varmasti kuullut sanonnan ”Content is King” (Sisältö on kuningas”. Se on ikivihreä SEO:n laki – tarvitset parasta mahdollista sisältöä, jotta voit päästä parhaille sijoille hakukoneissa. Sisällön tulee olla informatiivista, luotettavaa, faktapohjaista ja ennen kaikkea vastata ”search queryyn” eli käyttäjän hakuun hakukoneessa.

SERP, hakutulokset Googlesta, seo

Kuvassa näet muista tuloksista poikkeavan laatikon, jossa on esikatselu sivuston sisältötekstistä. Google on kehittänyt ns. featured snippet -laatikon (hakutulosyhteenveto), jossa näytetään Googlen algoritmien mielestä parhaiten kyselyyn vastannut tulos. Snippetissä on aina pieni tekstinpätkä sivulta, tai FAQ-tyylinen laatikko, josta googlaaja voi tutkia muidenkin hakukyselyiden tuloksia samaan tapaan.

Haku ”mitä on sisältömarkkinointi” tuottaa noin 50 000 tulosta, kuten kuvasta huomaa. Haku sisältää vain yhden Google AdWords -mainoksen tämän artikkelin kirjoitushetkellä, ja kaikki muut ovat orgaanisia tuloksia, eli luonnollisesta hausta syntyneitä.

Parhaat hakutulokset saavat eniten näkyvyyttä

Kuten kuvasta huomaa, Featured Snippetissä on Wikipedia-artikkeli. Totta kai Wikipedia-artikkeli on Googlen ensimmäisenä, sehän on Internetin vanhimpia ja arvostetuimpia tietopankkeja. Seuraavana tuloksissa ovat erilaisten mainostoimistojen ja kaupallisten toimijoiden kirjoituksia ja julkaisuja sisältömarkkinoinnista.

SERP-tuloksiin on selvästi vaikuttaneet sisällön vastaavuus, tekstin laatu ja pituus, uniikkius, ja ennen kaikkea sivuston auktoriteetti. Google määrittää sivuille auktoriteettipisteytyksen sisällön määrän, laadun ja linkitysten avulla. Tästä myöhemmin alempana kohdassa ”Sivuston linkkien merkitys hakukoneoptimoinnissa”.

Näin teet laadukasta SEO-sisältöä:

Laadukkaan, googlaajan tarpeisiin vastaavan sisällön tuottaminen ei ole rakettitiedettä, johon tulisi olla jokin tietty, tarkasti noudatettava kaava. Laadukas SEO-sisältö vaatii asiakaskeskeisen lähestymistavan. Sinun ei tule miettiä pelkkiä avainsanoja tai tekstin pituutta, vaan lähteä rakentamaan sisältöä asiakkaan näkökulmasta. Mitkä ovat niitä kysymyksiä, joihin asiakas haluaisi vastauksen? Miten tuotteesi tai palvelusi voi auttaa asiakasta? Mitä tietoa sinulla on alastasi, josta voisi olla todellista hyötyä asiakkaillesi?

Paras tapa keksiä aiheita sisältöön on kysyä asiakkailta. Soita viimeaikaiselle asiakkaallesi, ja kysy, mitä hän haluaisi tietää tuotteettasi tai palvelustasi. Muodosta näiden puheluiden pohjalta vaikka 20 yleisintä kysymystä, ja kirjoita jokaisesta artikkeli, jossa vastaat kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti ja laajasti.

Hakukoneoptimointi on helppoa: Internet on pulloillaan avainsanatyökaluja

Jos et pysty kysymään asiakkailtasi, voit kokeilla myös answerthepublic-palvelua. Laitat vaan hakusanan, ja kone etsii sinulle yleisimmät kysymykset koskien hakutermia ja siihen liittyviä asioita. Esim. ”pizza” -hakutermillä saat kysymyksiä siitä, miten pizzaa tehdään, mitkä ovat pizzan ainesosat ja niin edelleen. Hakukoneoptimointi on helppoa, kun sinulla on työkalut joilla pitää kirjaa avainsanoista ja tuloksistasi.

seo, hakutulokset semrush, avainsanat, keyword research

Laadukkaan sisällön ei tarvitse olla mutkikasta

Tärkeintä hyvän sisällön luomisessa on intohimo asiaan, josta kirjoitat. Jos tiedät aiheesta paljon, ja olet innokas, haluat varmasti myös kertoa siitä muille. Siksi esimerkiksi blogi on loistava väline kertoa ammattitaidostaan ja osaamisestaan muille. Myös erilaiset informatiiviset artikkelit, ohjekirjoitukset, arvostelut, tuoteuutiset ja muut ovat loistavaa sisältöä blogiin tai yrityksesi nettisivuille.

Älä tähtää isoimpiin hakutermeihin aluksi

Kun rakennat hakukonenäkyvyyttäsi, aloita hakutulosten helpoimmasta päästä. Voit tehdä avainsanatutkimusta esimerkiksi Google Trends-hakusanatyökalun avulla. Maksullisilla työkaluilla saat parhaat tulokset ja analyysin, mutta parhaimmat SEO-työkalut (Ahrefs, SEMRush, Moz) maksavat jo ihan sievoisen summan pikkufirmalle.

Kuten kuvasta huomaa, pizza-hakusanaa haetaan 33 100 kertaa kuukausittain, ja KD eli keyword difficulty (hakusanan vaikeusaste) on todella korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta perustetun sivuston hakukoneoptimointi ylimmille tuloksille on lähes mahdotonta. Paras ja toimivin strategia onkin tähdätä hakusanoilla ns. pitkään häntään, eli hakutulosten pienempivolyymiseen mutta runsaaseen päähän. Hakutermeille, joita haetaan alle 1500 kertaa kuukausittain, on huomattavasti helpompaa rankata, kuin 10 000 haun kärkitermeille.

Pitkän hännän strategia toimii silloin, kun postaat sisältöä säännöllisesti ja nopealla tahdilla. Noin kolme artikkelia viikossa on jo todella hyvä tahti. Hakukoneoptimointi voikin alkaa tuottamaan tulosta avainsanojen ränkkäyksissä jo viikkojen sisällä. Muista vain pitää hakutermit pienivolyymisinä ja monipuolisina. Enemmän hakutermejä pienemmällä volyymilla voittaa vähemmän hakutermejä isolla volyymilla – sillä useimmiten pienemmät on niin paljon helpompia rankata Googleen.

seo, semrush, keyword statistics, avainsanat

Miten hakukoneoptimointi toimii blogiartikkeleissa?

Blogipostauksen hakukoneoptimointi ei ole vaikeaa. Kun olet valinnut avainsanasi, jonka pohjalle rakennat artikkelin, tarvitset enää parasta mahdollista tekstiä. Harkitse asiansa osaavan sisällöntuottajan tai kirjoittajan palkkaamista, jos et itse kykene yhdyssanoihin tai et ole koskaan pitänyt kirjoittamista suurimpana lahjakkuutenasi. Hakukoneoptimointi asiantuntijan avulla on yleensä tehokkaampaa ja nopeampaa kuin yksin tehtynä.

Yksinkertaiset askeleet hakukoneystävälliseen blogiartikkeliin:

 • Käytä avaintermiä otsikoissa (H1 on tärkein, sitten H2 jne…)
 • Käytä avainsanoja tekstissä vapaasti, mutta älä laske tarkkaa määrää tai koita pakottaa niitä joka lauseeseen. Hyvä keyword density eli avaisanatieheys on kuitenkin yli 1% artikkelin kokonaissanamäärästä.
 • Muista kuvien alt-tekstit. Alt-tekstit ovat vaihtoehtouksia, tekstimuotoisia tulkkauksia kuville. Esim. ”Rocket Espresso -kahvikone”
 • Pidä rakenne selkeänä. Tekstin tulee olla selkeässä järjestyksessä, ja punaisen langan pitäisi pysyä tekstissä mukana. Älä rönsyile liikaa, pysy asiassa.

Rakenna sivustosi auktoriteettia mieluummin hitaasti ja varmasti, kuin nopeasti ja riskialttiisti

Sivuston auktoriteetti (DA, domain authority) muuttuu Googlen antamien pistemäärien myötä. Hakurobotit analysoivat sisältöäsi, luokittelevat sitä luotettavuuden perusteella, ja tarkastavat paljonko tekstiäsi on siteerattu ja tutkivat esim. linkitysten määrän.

DA-pistemääräsi kasvaa, kun sivusi saa linkityksiä ja huomiota ympäri Internetiä. Tähän ei ole toimivaa oikotietä, unohda siis kaikenlaiset black hat-taktiikat (näistä lisää alempana) ja vippaskonstit. Parhaiten saat sivullesi DA-pisteitä julkaisemalla blogiisi tai sivullesi artikkeleita tasaisin väliajoin, ja pitämällä tekstin originaalina ja rehellisenä.

Laadukas sisältö kerää linkkejä ja mainintoja. Pidä siis sisältösi aina mahdollisimman kokonaisvaltaisena, arvoa tuovana ja laadukkaana. Sisältöä tulee olla helppo lukea, ja sen on tarjottava lukijalleen jotain lisäarvoa tuovaa.

On kuitenkin olemassa muutama keino, joilla voit saada sivullesi lisää arvovaltaa ja näkyvyyttä hakukoneissa. Ne liittyvät olennaisesti seuraavaan aiheeseen, eli linkinrakennukseen (link building).

Harkitse ammattilaisen palkkaamista

Kirjoittaminen ei ole helppoa. Verkkosivuston vierailijalle ja hakukoneelle optimoidun tekstin tuottaminen on vielä hankalampaa. Monesti oikea valinta voi olla ammattilaisen palkkaaminen sisällöntuottajaksi ja hakukoneoptimoijaksi. Mikäli kaipaat lisätietoja, miten esimerkiksi minä voisin auttaa sivustoasi kasvamaan, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy.

Hakukoneoptimointi ja linkit: Mistä linkkejä sivullesi?

Linkit ovat hyvän sisällön tärkein tekijä sivustosi hakukonenäkyvyydessä. Mitä niillä tarkoitetaan? Mistä linkkejä saa? Mitä eroa on nofollow- ja dofollow-linkillä? Mitä ovat ankkurit, backlinkit ja miten linkkien arvo määritellään? Linkkien merkitys SEO:ssa on ihan Googlen myöntämä juttu, ja niillä on suuri vaikutus. Tässä osiossa käyn nopeasti läpi linkkien perusasiat, ja kerron muutamia vinkkejä joilla voit saada sivustollesi lisää laadukkaita linkkejä.

Mitä linkit ovat, ja miten ne vaikuttavat hakukonenäkyyyteen?

Hakukoneoptimoinnissa linkit ovat yleinen puheenaihe. Sanalla linkki tarkoitetaan niin ulkoisia (inbound links, external links ja backlinks) HTML-hyperlinkkejä, jotka ohjaavat sivullesi. Linkit ovat kuin verkkosivustojen valuuttaa ja suosiopisteitä. Googlen algoritmeissä ne tuntuvat toimivan määrittävän sivun maineen erittäin tarkasti.

Hyvät linkit tuovat mainetta ja suosiota, kun taas huonolaatuiset linkit vähentävät sitä. Ajattele linkkejä näin: Menet uuteen kaupunkiin, ja kyselet ihmisiltä parasta ravintolaa. Viisi ihmistä suosittelee sinulle Markun Pizzeriaa, joten olet todennäköisesti vakuuttunut paikan olevan hyvä. Hakukoneet arvioivat linkkejä aivan samaan tapaan, ja jakavat sivujen suosiota niiden perusteella.

Myös sivuston sisäisillä linkeillä on väliä Googlelle. Mitä enemmän sisäiset linkit osoittavat tietylle sivulle sivustosi sisällä, sitä tärkeämmäksi Google katsoo sen sivustosi hierarkiassa. Sisäiset linkitykset tulee tehdä tietysti hallitusti ja luonnollisesti, linkkispämmäys ei koskaan ole hyvä ratkaisu.

Käyttäjälähtöisyys on hakukoneoptimoinnin myös linkkien rakennuksessa

Koska Google on monta kertaa viimeisten vuosien aikana painottanut Googlen käyttäjän edun palvelemista päivityksissään, myös sivuston linkkiprofiilin tulee tukea tätä suuntausta. Sivustolle ohjaavien linkkien tulee olla laadukkailta, luotettavilta sivustoilta ja linkkittävien sivustojen tulee mielellään olla samaa aihealuetta. Koska Googlen älyrobotit osaavat tutkia linkkien laatua aiheiden ja avainsanojen perusteella, linkittävien sivustojen teemoilla on merkitystä.

Esimerkiksi linkki hakukoneoptimointia käsittelevälle sivustolle ”Jaskan Autoliikkeestä” tuo luultavasti vähemmän auktoriteettipisteitä, kuin linkki digitaalista markkinointia tutkivalta internetjulkaisulta. Tämä kannattaa pitää mielessään, ja linkkejä kannattaa yrittää hankkia toimialaan tai nicheen sopivalta sivulta.

Anchor-tekstit ovat hakukoneoptimoinnissa tärkeitä, sillä ne määrittävät linkin laadun

Anchor-teksteiksi kutsutaan linkkien tilalla olevaa tekstiä. Esimerkiksi ”paras koiranruoka Helsingistä” voi olla linkki, jos tekstiin on upotettu hyperlinkki. Tällöin teksti toimii ankkurina, joka sisältää linkin.

Anchor-tekstit tulee aina liittyä linkitettävään sivuun. Niiden tulisi kuvailla sivua tai sivun käsittelemää aihetta jollain tapaa. Google ei pidä suuressa arvossa linkkejä, joissa ei ole kunnollista anchor-tekstiä tai linkki ei liity milläin tapaa tektissä käsiteltävään aiheeseen.

Hyvä pituus anchor-tekstille on muutamia sanoja. Anchor-tekstien tulee totta kai myös sulautua ympäröivään tekstiin hyvin, ja näyttää mahdollisimman luonnolliselta. Tässäkin artikkelissa huomaat lukuisia linkkejä, niin sivuston sisälle kuin ulkopuolellekin ohjaavia. Anchor-tekstit on valittu tarkkaan, jotta ne antaisivat Googlen roboteille parhaiten tietoa siitä, mihin linkin kuuluu viedä.

Miten follow-linkit eroavat nofollow-linkeistä?

Sanotaan lyhyesti: et halua sivullesi liikaa nofollow-linkkejä. Ne eivät hyödytä sinua tai sivuasi. Nofollow-tägi linkissä näkyy sen HTML-merkinnässä. Nofollow-attribuutti tarkoittaa käytännössä sitä, että hakukoneet eivät saa seurata sivuasi tai antaa sille arvoa ränkkäyksissään. Nofollow-tägejä tulisikin käyttää erittäin harkitusti, ja vaan sivuille, joille et oikeasti haluaisi linkittää. Näin voit viestiä Googlelle, että et luota linkkaamaasi sivuun.

Kaikki saamasi nofollow-linkit eivät välttämättä ole pahasta, sillä ne jokatapauksessa tuovat liikennettä sivulle. Esimerkiksi kaikki sosiaalisen median linkit ovat lähes poikkeuksetta nofollow-linkkejä niiden runsaudesta johtuen. Nämä eivät tuo juurikaan auktoriteettiä sivullesi, mutta lisäävät liikenteen määrää ja toimivat pieninä mainoksina ja tienviittoina sivustasi.

Nofollow-tägiä käytetään usein väärin, sillä ihmiset kokevat, että dofollow-linkkien antaminen veisi arvoa heidän omasta hakukonenäkyvyydestään. Asia on monesti täysin päinvastainen. Käytä rauhassa follow-linkkejä sivuille, joilla koet olevat arvoa itsellesi ja kohderyhmällesi.

Normaali follow-linkki näyttää HTML-muodossa tältä

<a href="https://nomadmarketing.fi">Nomad on hakukoneoptimoinnin mestari</a>

Kun taas nofollow-linkistä huomaat tämän erikoisuuden:

<a href="https://nomadmarketing.fi" rel=”nofollow”>Nomad on hakukoneoptimoinnin mestari</a>
backlink stats, linkit seo

Mistä linkkejä sivulleni?

Parhaat linkit syntyvät luonnollisesti. Ne tulee ansaita laadukkaalla, parhaalla mahdollisella sisällöllä mitä voit sivullasi julkaista. Luonnollisesti syntyvät linkit eivät vaadi sinulta muuta kuin tasaisella tahdilla julkaistua huippulaatuista sisältöä. Luonnolliset linkit syntyvät usein hitaasti, mutta jos sisältösi on tarpeeksi hyvää, niitä kyllä tulee.

Huomattavaa luonnollisissa maininnoissa on linkkien puute. Sivustasi saattaa olla paljonkin mainintoja, joista puuttuu linkki. Nämä ongelmat ovat valitettavan yleisiä, mutta onneksi laadukkaimmat hakukoneoptimoinnin analyysityökalut kykenevät löytämään linkittömätkin maininnat. Jos löydät maininnan tekstistäsi/sivustasi ilman linkkiä, voit ottaa sivuston ylläpitäjään viestiä ja pyytää lisäämään tekstiin linkki. Useimmiten vastaus on myönteinen.

Ota rohkeasti yhteyttä alan julkaisuihin

Kun julkaiset uutta sisältöä, muista mainostaa sitä muille. Kasaa esimerkiksi sähköposteja alasi internet-sivuista, ja ota webmastereihin rohkeasti yhteyttä. Esittele itsesi, ja kerro uudesta julkaisustasi. Voit suoraan pyytää linkkiä tai ehdottaa josko sivuston ylläpitäjä näkisi hyödylliseksi mainita julkaisusi esimerkiksi lähteenä tai mainintana jossain artikkelissaan.

Harkitse vierailijapostauksia alan tärkeimpiin verkkojulkaisuihin

Yksi hyvä keino saada linkki sivullesi on hyödyntää vieraskynän voimaa. Jos tiedät paljon asiastasi, voit kirjoittaa vierasjulkaisuja muiden ylläpitämille blogeille ja sivustoille. Voit saada näistä jopa pienen korvauksen, jos sisältösi on tarpeeksi hyvää. Vierasjulkaisussa voit yleensä rauhassa linkittää sivuusi itse tekstissä, sekä allekirjoituksessasi postauksen alla. Nämä ovat paitsi hyvä tapa saada linkkejä sivustollesi, myös oiva keino saada itsellesi tunnettuutta ja liikennettä.

Älä ikinä osta linkkejä, ja vältä helppoja nettihakemistoja

Nettiä selatessa törmää kaikenlaisiin sivustoihin, jotka mainostavat SEO-palveluita mm. maksullisten linkkien muodossa. Älä ikinä osta linkkejä maksullisesti, ellet ole 100 % varma, että linkki on turvallinen ja korkean domain authority -luokituksen sivustolta. Linkkifarmit, jotka käyttävät eräänlaisia blogiverkostoja ja omistavat jopa satoja eri verkkosivuja saattavat koittaa kaupitella sinulle linkkejä ennemmin tai myöhemmin. Älä kuitenkaan sorru näihin, sillä Google kyllä huomaa tämän. Vippaskonsteilla hankitut linkit saattavat kyllä nostaa sivustosi luokitusta hetkellisesti, mutta Google saattaa yhden yön aikana pyyhkiä kaiken liikenteesi pois rankaisuna. Google on monesti tiedottanut, kuinka ohjenuorien vaistaisista toiminnoista annetaan sanktioita, jopa aika herkästä.

Älä siis ikinä sorru ostamaan linkkejä linkkifarmeilta tai muiltakaan sivustoilta. Siitä luultavasti on vain haittaa sivustollesi.

Vältä myöskin kaiken maailman hakemistoja, keskustelupalstoja ja muita linkkilistoja, joille kuka tahansa voi mennä linkkaamaan sivustonsa. Nämä sivustot näyttävät aina noudattaman samaa kaavaa, joten Google on hyvin oppinut tunnistamaan tällaiset sivustot ja antamaan negatiivista arvoa niiltä tuleville linkeille. Google esimerkiksi huomaa, jos sivulla on hyvin vähän orgaanista tekstiä mutta sadoittain linkkejä ympäri Internetin. Näille linkeille Google ei anna kovin mairittelevaa arvoa, ja voi ne voivat jopa luoda negatiivista mainetta sivustollesi. Vältä siis kaiken maailman internethakemistoja, vapaita listoja ja vain mainostukseen tähtääviä sivuja.

Muista rehellisyys ja luotettavuus linkkien rakennuksessa

Parhaat linkit syntyvät orgaanisesti eli luonnollisia reittejä pitkin. Sivustosi tulisi saada linkkejä kerättyä pikkuhiljaa, monipuolisesti ympäri kohderyhmääsi. Parhaat linkit tulevat sivustoilta, joilla on entuudestaan jo hyvä DA-luokitus. Sivusi linkkien tulisi olla siis mahdollisimman laadukkaita. Yksi linkki luotettavalta sivustolta voi koitua arvokkaammaksi kuin 50 linkkiä heikkolaatuisilta spämmisivustoilta.

Tiivistelmä:

 • Hanki linkkejä luonnollisesti hyvän sisällön avulla
 • Mitä arvostetumpi sivu, sitä parempia linkkejä
 • Suosi follow-linkkejä
 • Älä osta linkkejä
 • Pidättäydy houkutuksesta spämmiä linkkejä internet-hakemistoihin

Yleisimmät virheet hakukoneoptimoinnissa:

Hakukoneoptimoinnissa kannattaa välttää oikoteitä. Useimmat kikat ja temput ovat Googlelle jo aivan vanha juttu. Ostetut linkit, avainsanojen spämmääminen ja piilotettu teksti ym. eivät toimi, eivätkä ole vuosikymmeneen toimineet. Pysy siis kaidalla tiellä SEO:ssa, äläkä yritä huijata Googlea. Jäät siitä kiinni, ja sivustollesi asetetaan rangaistus.

cyber security, internet security, computer security
Google rankaisee hakukonealgoritmien väärinkäyttöyrityksistä

Black Hat SEO

Black Hat SEO tarkoittaa Googlen ohjeistuksessa kieltämiä hakukoneoptimoinnin toimintatapoja. Black Hat -taktiikoita olivat mm. linkkifarmaaminen, hakusanaspämmääminen, PBN-verkostot ja ostettujen linkkien hyödyntäminen. Black Hat tarkoittaa siis kaikkia kyseenalaisia, moraalisesti arvelluttavia ja Googlen ohjenuorien vastaisia toimintatapoja, joilla pyritään lisäämään sivun liikennettä ja hakukonenäkyvyyttä.

Enää tällainen webspam-taktiikka ei hakukoneoptimoinnissa toimi. Google on oppinut rankaisemaan optimoijia kyseenalaisten metodien käyttämisestä. Pysy siis kaukana hämärähommista SEO:n suhteen – jäät siitä erittäin todennäköisesti kiinni, ja sivusi romahtaa Googlen pohjalle.

Googlea pystyi huijaamaan, mutta ei enää

90-luvun loppua ja 2000-luvun alkua voidaan pitää SEO:n ”villin lännen” aikakautena. Silloin hakutuloksia johtivat kyseenalaisilla metodeilla hakukonenäkyvyyttä hankkineet affiliate-sivut, joiden ainoa tarkoitus oli saada sivustolle tuhansia ja tuhansia kävijöitä. Sivustot olivat muotoiltu Googlelle näyttämään oikeaa informatiivista sisältöä, mutta todellisuudessa ne olivat vain täynnä affiliate-linkkejä. Osa kävijöistä klikkasi sivustolla olevia mainoslinkkejä, joista affiliate-markkinoija sai palkkion. Black Hat -hakukoneoptimointi kehittyi suurimmilta osin rahankiilto silmissä.

Hakukoneoptimointi lyhyesti: Tee parasta sisältöä. Mainosta sisältöäsi. Hanki linkkejä arvostuksen kautta.

Tämän artikkelin luettuasi saatat olla ymmällään. Eikö SEO:on ollutkaan kikkoja, joilla voin parantaa sivustoni hakukonenäkyvyyttä? Miksi puhut vain sisällöstä ja verkkosivuston nopeudesta?

Kyllä, mutta ne kikat ovat vasta kirsikka kakun päällä. SEO:n perustukset ovat aina olleet sisällössä, linkeissä ja teknisessä verkkosivuston laadussa. Vasta nämä saavutettuasi voit kokeilla pienempiä hienosäätöjä, joilla saat sivullesi hieman nopeammat pisteytykset tai hieman enemmän liikennettä.

Hyvän – tai parhaan – sisällön luominen ei ole helppoa. Tarvitset intohimoa asiaasi, runsaasti tietämystä ja malttia kirjoittaa artikkelin tai pari viikossa. SEO ei tule itsestään, eikä se tule yhden päivän, viikon tai kuukaudenkaan aikana. Se vaatii runsaasti hikeä ja tekemistä. Oikealla strategialla ja hyvin optimoidulla sisällöllä voit kuitenkin tehdä tästä tiestä huomattavasti sileämmän ja helpomman. Muista pitkän hännän strategia, avainsana-analyysin tärkeys ja tekstin helppolukuisuus.

Vähitellen, postaus postaukselta ja viikko viikolta nettisivusi nousee hakutuloksissa ja listautuu uusille SERPeille. Muista olla kärsivällinen, sillä Google voi huomata muutokset vasta päivien tai viikkojen päästä. Pidäsivustosi nopeana, sisältösi raikkaana, ja nauti tuloksista. Ne kestävät pitkään.

Mietityttääkö sivustosi hakukoneoptimointi, tai etsitkö sujuvaa sisällöntuottajaa? Ota yhteyttä, keskustelen kanssasi mieluusti lisää.

2 thoughts on “Hakukoneoptimointi eli SEO – Miten päästä Googlen kärkisijoille”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *